Water filterเราเป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้นำเข้า ไส้กรองน้ำ-กรองเคมี, ถังชนิดต่างๆสำหรับใส่ไส้กรอง,ถุงกรองของเหลว,ถุงกรองฝุ่นใยกรองอากาศ, กระดาษกรอง รวมถึงระบบการปรับสภาพน้ำสำหรับโรงาน, ระบบทำน้ำอ่อน, ระบบทำน้ำ RO และระบบ UF รวมถึงระบบการรีไซเคิลน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

Description Bag Filter HousingBrand PURECRON
Model BFH
Material SS 304 & SS 316
Bag Size 4” x 9” , 7” x 17” and 7” x 32”
In/Out Flange JIS 10K 2.0″
Filter Type SS Ring, PP Ring
Closure Swing Bolt

Description Multicartridge Filter HousingBrand PURECRON
Model BFS1
Material SS 304 & SS 316
Length 10″ – 40″ for 5, 7 pcs and as per request
In/Out 2″ and 2.5″ NPT
Filter Type DOE Only
Closure Tri Clamp

Description Bag Filter HousingBrand PURECRON
Model BFC
Material SS 304 & SS 316
Length 10″ and 20″
Bag Size 4” x 9” , 7” x 17” and 7” x 32”
In/Out Flange JIS 10K 2.0″
Filter Type SS Ring, PP Ring

Description Bag Filter HousingBrand PURECRON
Model BFS
Material SS 304 & SS 316
Length 10″ and 20″
Bag Size 4” x 9” , 7” x 17” and 7” x 32”
In/Out Flange JIS 10K 2.0″
Filter Type SS Ring, PP Ring
Feature Swing Bolt with Swan Neck

Description Housing Blue &
Big BlueBrand PURECRON
Model HSB & HSBB
Material Polypropylene
Length 10″ and 20″
In/Out ½” and ¾” (STD)
1″ and 1-½” (Big Blue)
Filter Type DOE Only
Feature with air pressure release bottom c/w bracket, wrench and screw

Description String Wound Cartridge Filter & Big BlueBrand PURECRON
Model PP
Media Polypropylene
Core Polypropylene,Stainless
Length 5″ to 40″
Micron 0.2 µ to 150 µ
Filter Type DOE Only
Efficiency up to 95%

Description String Wound Filter CartridgeBrand PURECRON
Model SC
Media Cotton
Core Polypropylene,Stainless
Length 5″ to 40″
Micron 0.2 µ to 150 µ
Filter Type DOE Only
Efficiency up to 95%

Description Super Melt Blown Filter Cartridge & Big BlueBrand PURECRON
Model SP & SP-BB
Media Polypropylene
Core None
Length 10″ to 40″ for STD
10″ to 20″ for Big Blue
Micron 1 µ to 50 µ
Filter Type DOE Only
Efficiency up to 95%

Description Non Woven Depth Filter CartridgeBrand Clean & Green
Model BDH
Media Polypropylene
Core PP
Gasket PP
Length 10″ to 40″
Micron 0.5 µ to 100 µ
Filter Type DOE Only
Efficiency 90 – 99%

Description Non Woven Melt Blown Filter CartridgeBrand Clean & Green
Model BDM
Media Polypropylene
Core None
Length 10” to 50”
Micron 0.5 µ to 100 µ
Filter Type DOE Only
Efficiency up to 95%

Description Absoluted Pleated PolypropyleneBrand Clean & Green
Model MP5
Media Polypropylene
Length 10″ to 40″
Micron 0.1 µ, 0.2 µ and 0.45 µ
Filter Type DOE & SOE Type
Efficiency 99.90%

Description Polypropylene Pleated FilterBrand PURECRON
Model EP
Media Polypropylene
Length 10″ to 40″
Micron 0.1 µ to 5 µ
Filter Type DOE and SOE Type
Efficiency up to 99%

Description Bag FilterMaterial PP Felt, PE Felt, Nylon monofilament and PES Monofilament
Micron 0.5 to 200 for Felt Fabric
21 to 770 or more for Monofilament
Size 4″x9″,4″x17″,7″x17″,7″x32 and as per request
O-Ring PP and SS

Description Filter Cloth for Filter PressMaterial PP2703, PP35F, PP45F and DF1
Size 470 x 470 mm., 630 x 630 mm. and as per request
Feature Connect,Single or Cover Type